ارزشها،چشم انداز و اهداف

چشم انداز سازمان ملی بهره‌وری ایران

سازمانی پیشرو و تاثیرگذار بر توسعه پایدار كشور، از طریق اشاعه رویكردهای ارتقای بهره‌وری

ماموریت سازمان ملی بهره‌وری ایران

سازمان ملی بهره‌وری ایران، راهبر حركت ملی بهره‌وری است كه فعالیت‌های بخش‌های مختلف كشور در جهت ارتقای بهره‌وری را هم‌راستا و هم‌افزا نموده و تلاش می‌نماید «ارتقای مستمر بهره‌وری» به عنوان محور اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.

وظایف سازمان ملی بهره‌وری ایران

  • راهبری، سنجش و ارزیابی بهره‌وری كشور
  • آگاهی بخشی، ترویج مفاهیم و دانش بهره‌وری و ارایه آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی ارتقاء بهره‌وری
  • شبكه‌سازی ذینفعان بهره‌وری كشور با محوریت ایجاد بستر تعامل، ظرفیت‌سازی و تسهیل‌گری حركت ملی بهره‌وری
  • ایجاد انگیزش از طریق شناسایی، معرفی و به اشتراك‌گذاری عملكردهای و تجارب برتر كشوری و بین‌المللی در حوزه‌‌های مرتبط با بهره‌وری
سازمان ملی بهره وری ایران

ارزش‌های محوری سازمان بهره‌وری

دانش محوری تعالی جویی و بهبود مستمر اخلاق گرایی كارگروهی تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری نوآوری و خلاقیت
طراحی سایت