X

پژوهش

پژوهش‌های کاربردی سازمان ملی بهره‌وری ایران


 

فراخوان طرح‌های پژوهشی

پژوهش ابزاری است در جهت شناخت دقیق مسائل، نیازهای سازمانی و ارائه متدهای متناسب برای حل مشكلاتی كه سازمان‌ها با آن مواجه هستند. لذا بهره‌گیری از این ابزار درحوزه بهره‌وری به لحاظ مواجه با مسائل عدیده‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار كارآمد و راهگشا خواهد بود، كه می‌تواند رهیافت‌های مناسب در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور و ارتقاء كیفیت زندگی را ارائه دهد. حوزه پژوهش و انتشارات سازمان ملی بهره‌وری ایران، سعی نموده است تا با اجرای طرح‌های پژوهشی در این خصوص سهم قابل توجه و تأثیرگذاری در رشد و توسعه ارتقای بهره‌وری كشور ایفا نماید.

 

برای دریافت فرم "کاربرگ پیشنهاده" روی لینك زیر كلیك کنید و فرم تكمیل شده را با موضوع فراخوان طرح های پژوهشی به آدرس "research@npo.gov.ir" ایمیل نمایید.

دانلود فرم کاربرگ پیشنهاده

ردیف عنوان طرح بهره‌بردار فایل "درخواست ارائه پیشنهاده" تاریخ اعلام مهلت ارسال فایل پیشنهاده
1 طراحی نظام شایستگی‌ها و کار راهه شغلی سازمان اداره امور منابع انسانی لینک دانلود 1401/06/10 1401/9/15
2 طراحی الگوی جذب و فعالسازی ذینفعان در شبکه ملی بهره‌وری مدیریت شبکه ملی بهره‌وری ایران لینک دانلود 1401/06/10 1401/9/15
3 جایگاه رسانه‌ه­ای سازمان با اولویت رسانه­‌های تعاملی حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل لینک دانلود 1401/06/10 1401/9/15

 

 جهت كسب اطلاعات بیشتر با واحد پژوهش سازمان به شماره 02142391311 (سرکار خانم ابراهیمی ورکیانی) تماس حاصل فرمایید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شورای پژوهشی  سازمان ملی بهره‌وری ایران

از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ پیشرفت ﭘﺎﯾﺪار و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي شود، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ علم، دانش و ﭘﮋوﻫﺶ است. ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل هستند ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﻮد را از طریق پژوهش و خلاقیت در حل مسائل ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮهﮔﺸﺎي ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ باشد. امروزه كشورهای در حال توسعه برای رسیدن به وضعیت كنونی كشورهای توسعه یافته و پیشرفته چاره‌ای جز توجه به پژوهش و تحقیقات پایه‌ای ندارند. در كشور ما انجام پژوهش‌های علمی و كاربردی در جهت رفع مشكلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یكی از ضروریات در رابطه با رفاه اجتماعی و پیشرفت پایدار است، که تحت عنوان «جنبش نرم‌افزاری» مورد توجه قرار گرفته است

در این راستا، سازمان ملی بهره‌وری ایران با توجه به الزامات قانونی و در راستای انجام وظایف خود برای رشد و ارتقای دانش بهره‌وری در سطح جامعه و نخبگان و به منظور ساماندهی طرح‌های پژوهشی، «آیین‌نامه پژوهش سازمان» را برای تشویق انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی ابلاغ کرده‌است تا بستری را برای حمایت از تحقیقات در حوزه‌های مرتبط با بهره‌وری فراهم آورد. این آیین‌نامه بر اساس «سند ماموریت و چشم‌انداز سازمان ملی بهره‌وری ایران» اهم اقدامات زیر را مورد توجه قرار داده است:

 •  انتشار کتاب در قالب تألیف، ترجمه یا تصنیف
 •  حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
 •  حمایت از طرح‌های پژوهشی
آخرین به‌روزرسانی این صفحه: دوشنبه 28 شهریور 1402 03:19

اهداف پژوهشی سازمان ملی بهره‌وری ایران:

 • فراهم كردن زیرساخت‌‏های لازم به منظور ترغیب و تشویق پژوهشگران داخل و خارج از سازمان برای خلق دانش كاربردی در حیطه مأموریت‌‏های سازمان در حوزه بهره‌وری
 • ارتقای نقش گفتمان‌سازی، الگونمایی، الهام بخشی و مرجعیت علمی سازمان در حوزه بهره‌وری

وظایف شورای پژوهش سازمان:

 • تدوین سیاست‌‏ها و خط‌مشی‌‏های پژوهشی سازمان
 • برنامه‌ریزی در جهت تولید و تعمیق دانش بهره‌وری مبتنی بر فرهنگ و علوم غنی اسلامی و ایرانی
 • تشخیص نیازها و تعیین اولویت‏‌های پژوهشی سازمان به منظور هدایت امكانات و ظرفیت‏‌های مطالعاتی و پژوهشی موجود در راستای پاسخگویی به نیازهای حوزه بهره‌وری کشور
 • اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه اجرا و نتایج طرح‌‏های پژوهشی
 • ارزیابی صلاحیت مجریان طرح‌های پژوهشی
 • تصویب پیشنهاده‏‌های پژوهشی
 • تائید و تصویب قواعد، الزامات و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت طرح‏های پژوهشی سازمان

وظایف دبیرخانه پژوهشی :

 • نیازسنجی، گردآوری و دسته‌بندی اولویت‏‌های پژوهشی سازمان
 • مدیریت درخواست‌های پیشنهاده پژوهشی سازمان
 • نظارت و پیگیری انجام طرح‏‌های پژوهشی تصویب شده با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • همکاری با حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برای انتشار دستاوردهای پژوهشی
 • تدوین دستورالعمل‌‏ها، رویه‏‌ها و فرم‌های مورد نیاز در فرآیندهای پژوهشی
 • تهیه و تنظیم گزارش‌‏های دوره‌ای و سالیانه فعالیت‌های پژوهشی سازمان
 • انجام هماهنگی‌‌‏های لازم برای برگزاری به موقع جلسات شورای پژوهشی
 • پیگیری اجرای مصوبات شورای پژوهشی
 • نگهداری کلیه دستورالعمل‌ها، مدارک، صورتجلسات، سوابق و مکاتبات شورای پژوهشی
 • نگهداری کلیه مستندات مربوط به پیش‌نهادهای بررسی‌شده و طرح‌های پژوهشی در دست‌انجام و انجام‌یافته
 • پژوهش: تلاشی هدفمند و ساخت‏یافته به منظور شناخت، تحلیل، تعلیل یا حل مسئله در حیطه و قلمرو مباحث بهره‌وری با استفاده از روش‌شناسی‌های علمی است.
 • مدیریت طرح: کاربرد دانش، مهارت و ابزارها و تکنیک‏های مربوط به فعالیت‏های یک پروژه در راستای تامین الزامات طرح است.
 • پیشنهاده : طرح اولیه مربوط به یک کار پژوهشی که به توضیح موضوع پژوهش، روش انجام آن و اهداف اصلی می‌پردازد.
 • درخواست ارائه پیشنهاده: سندی است که از سوی سازمان تهیه و تنظیم شده و جهت اخذ پیشنهاده از مجریان متقاضی به فراخوان گذاشته می‏شود.
 • مسئول یا مجری طرح: شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت انجام و ارائه نتایج طرح مصوب را بر عهده دارد.
 • ناظر علمی طرح: ناظر علمی طرح  با توجه به ماهیت طرح پژوهشی برای كنترل، نظارت و ارزیابی علمی و تخصصی خروجی‏ها از طرف شورای پژوهشی سازمان انتخاب شده و نظارت علمی بر اجرای طرح را برعهده می‌گیرد.
 • بهرهبردار: واحد تخصصی سازمان ملی بهره‌وری ایران که ارائه دهنده «درخواست ارائه پیشنهاده» طرح است.

 

 • فراخوان «درخواست‌های ارائۀ پیشنهاده» از طریق سایت سازمان به اطلاع پژوهشگران خواهد رسید.
 • پژوهشگران پیشنهاده خود را در قالب «کاربرگ پیشنهاده طرح» به همراه مستندات مورد نیاز، به دبیرخانه پژوهش سازمان ارسال می‌نمایند.
 • پس از بررسی و تصویب پیشنهاده‌ها در شورای پژوهش، قراردادهای پژوهشی بین سازمان و مجری طرح منعقد می‌شود.
 • مجری طرح بر اساس زمان‌بندی ارائه شده در قرارداد، گزارش‌های دوره‌ای و نهایی اقدامات خود را در قالب کاربرگ‌های مربوطه ارائه می‌دهد. این کاربرگ‌ها توسط ناظر علمی طرح، بهره‌بردار، دبیرخانه و شورای پژوهشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نتایج آن به اطلاع مجری طرح می‌رسد.
 • در صورت نیاز به اصلاح محتوایی یا ساختاری گزارش‏های مرحله­ای، دبیرخانه مراتب را جهت اقدامات اصلاحی به مجری طرح اعلام نماید.
 • مجری طرح موظف است گزارش اتمام طرح پژوهشی را برای اخذ تائید نهایی به دبیرخانه شورا ارسال و در جلسه‏ اختتامیه طرح، نتایج نهایی را مطابق مفاد پیشنهاده و قرارداد، در شورای پژوهشی ارائه نماید.
 • مجری طرح موظف است پس از اخذ تائیدیه جلسه اختتامیه، نسبت به تهیه و تدوین گزارش نهایی به صورت نسخه چاپی و الکترونیکی به نحوی که دبیرخانه شورا اعلام می‏نماید اقدام نماید.
 •  دبیرخانه شورا پس از وصول گزارش‏های نهایی مجری، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پژوهشی ارائه می‌نماید و شورا نظر نهایی خود را مبنی بر خاتمه و تسویه حساب طرح اعلام می‌نماید.