سامانه آینه بهره‌وری ایران (سابا)

 

آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های بهره‌وری علی رغم آنکه برای استفاده پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان اقتصادی مفید و ذیقیمت است اما برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به ویژه نهادهای برنامه‌ریزی، صاحبان کسب ‌و کارهای اقتصادی و سایر اشخاصی که فرصت یا تخصص لازم برای استفاده از داده و اطلاعات تولید شده و همچنین گزارش‌های توصیفی و تحلیلی را نداشته باشند چندان کارآمد نیست. به منظور اطلاع اشخاص یاد شده از وضعیت بهره‌وری کشور داشبورد بهره‌وری ایران با عنوان آینه بهره‌وری ایران (سابا) توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طراحی و منتظر شده است که علاوه بر ترسیم مهمترین نماگرهای وضعیت فعلی، فهم عوامل ایجادکننده وضعیت موجود را در چارچوب‌های تحلیلی دقیق اما ساده میسر می‌کند.

 

طراحی سایت