X

بهره وری و برنامه ششم

خدمات بهره‌وری ششم

دهمين جلسه توجيهی– آموزشی با حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۲۹

دهمين جلسه توجيهي - آموزشي كارشناسان كارگروه بهره‌وري در راستاي تكميل مراحل گام اول راهنماي اجرايي ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه با حضور مديران و كارشناسان ذيربط از وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، اين جلسه از ساعت ۸:۳۰ الي۱۲:۳۰ روز چهارشنبه ۲۲ خرداد‌ماه ۱۳۹۸ در راستاي تكميل مراحل گام اول راهنماي اجرايي ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه به ميزباني سازمان ملي بهره‌وري ايران در سالن جلسات اين سازمان برپا شد. تاكنون وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، انرژي اتمي ايران، پزشكي قانوني و زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در اين جلسات توجيهي - آموزشي شركت كرده‌اند.

نهمين جلسه توجيهی – آموزشی ماده ۵ قانون برنامه ششم در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۷

نهمین جلسه توجیهی - آموزشی كارشناسان كارگروه بهره‌وری در راستای تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این جلسه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز چهارشنبه ۸ خرداد‌ماه ۱۳۹۸ در راستای تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در ساختمان اصلی آن وزارتخانه برگزار خواهد شد. تاكنون وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انرژی اتمی ایران، پزشكی قانونی و زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در این جلسات توجیهی – آموزشی شركت كرده‌اند.

برگزاری هشتمين جلسه توجيهی ـ آموزشی در راستای عملياتی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم

تاریخ: 1398/2/24

هشتمین جلسه توجیهی - آموزشی كارشناسان كارگروه بهره‌وری در راستای تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در راستای تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار خواهد شد.

حضور ۵ دستگاه اجرايی ديگر در جلسات آموزشی توجيهی ماده ۵ قانون برنامه ششم كشور

تاریخ: ۱۳۹7/12/22

در راستای عملیاتی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه كشور، ۳ جلسه توجیهی ـ آموزشی دیگر از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران با حضور ۵ دستگاه اجرایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این جلسات توجیهی ـ آموزشی با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارت دادگستری، سازمان‌های پزشكی قانونی و زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب در روزهای ۱۴، ۱۹ و ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شد. در این جلسات ضمن ارائه كلیات و مفاهیمی درباره ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه به‌ویژه چرخه بهره‌وری، راهنمای اجرایی این ماده تشریح و نحوه پیشبرد گام‌های مرتبط و نحوه تكمیل فرم‌های مربوطه از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران تشریح شد. شایان ذكر است تاكنون ۴ جلسه توجیهی – آموزشی دیگر نیز در راستای عملیاتی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه با حضور ۱۰ سازمان و دستگاه اجرایی به میزبانی سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شده است.

چهارمين جلسه توجيهی - آموزشی با حضور سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

تاریخ: ۱۳۹7/11/30

چهارمین جلسه توجیهی - آموزشی در راستای عملیاتی كردن راهنمای اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این جلسه به‌منظور تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ساعت۸:۳۰ لغایت۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ با حضور كارشناسان و مدیران ذیربط سازمان مذكور برگزار شد. این راهنمای اجرایی، یكم آبان‌ماه سال جاری از سوی مهندس جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به روسای دستگاه‌های اجرایی كشور ابلاغ شده است. شایان ذكر است كه بر اساس بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه كشور، دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند..

گزارشی از برگزاری ۳ كارگاه آموزشی

برگزاری سه جلسه توجيهی ـ آموزشی در راستای عملياتی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم

تاریخ: ۱۳۹7/10/12

سه جلسه توجیهی ـ آموزشی در راستای عملیاتی كردن راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این جلسات كه هدف از برگزاری آنها، تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه است، از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ در روزهای ۱۷، ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات این سازمان میزبان دستگاه‌های مرتبط خواهد بود. بر اساس این گزارش، اولین جلسه توجیهی‏- آموزشی ویژه كارشناسان كارگروه بهره‌وری با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین برگزاری دومین جلسه آموزشی - توجیهی سازمان برای گروه تولیدی- اقتصادی با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی در روز یكشنبه مورخ ۲۳ دی‌ماه و برگزاری سومین جلسه آموزشی و توجیهی سازمان برای گروه اجتماعی – فرهنگی با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» در روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ دی‌ماه جاری در دستور كار قرار دارد...

نخستين جلسه كارشناسی سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتی

تاریخ: ۱۳۹7/10/11

نخستین جلسه كارشناسی كمیته بهره‌وری سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران به‌منظور پیاده‌سازی راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، در این جلسه كه روز سه شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۷ به میزبانی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی و با حضور مدیران و كارشناسان مسئول بهره‌وری این سازمان و نیز مسئولان دبیرخانه برنامه ششم سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد، ابتدا ماموریت‌ها و وظایف سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران بیان شده و بر اهمیت نقش این سازمان در ارتقای بهره‌وری بخش صنعت تاكید شد. سپس مطالبات قانون‌گذار طبق مواد ۳ و ۵ قانون برنامه ششم توسعه و نیز برنامه مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی كشور به‌عنوان برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) از دستگاه‌های اجرایی در ارتقای بهره‌وری بخش صنعت و نیز بهره‌وری خدمات عمومی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی از سوی نمایندگان سازمان ملی بهره‌وری تبیین شده و بر لزوم هماهنگی این سازمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص هدف‌گذاری بهره‌وری و تقسیم مسئولیت‌ها به ویژه در حوزه بنگاه‌های كوچك و متوسط تاكید شد. همچنین در این دیدار مدیران و كارشناسان سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی، ضمن بیان نقطه نظرات خود درباره چگونگی عملیاتی كردن راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در مجموعه این سازمان و توابع استانی، برخی چالش‌ها و مشكلات در این خصوص را مورد توجه قرار دادند....

نشست كارشناسی در وزارت جهاد كشاورزی

تاریخ: ۱۳۹7/10/10

نشست كارشناسی به‌منظور پیاده‌سازی راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، در این جلسه كه روز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ به میزبانی وزارت جهاد كشاورزی و با حضور مدیران و كارشناسان مسئول بهره‌وری این وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط و نیز اعضای دبیرخانه قانون برنامه ششم سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد، ابتدا علی‌رضا نیكویی، دبیر كمیته بهره‌‏وری وزارت جهادكشاورزی، به تشریح اهمیت و جایگاه بهره‌وری در بخش كشاورزی پرداخت. سپس توضیحاتی از سوی نمایندگان سازمان ملی بهره‏‌وری ایران درخصوص وضعیت بخش كشاورزی و نقش آن در اقتصاد ایران، پیش‏‌بینی سهم بخش كشاورزی در رشد ارزش‌‏افزوده، نقش رشد بهره‏‌وری در تحقق این مهم و شناسایی عوامل موثر بر بهره‏‌وری در این بخش ارائه شد. تشریح راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، توضیح مدل ۴ سطحی به كار رفته در این راهنما، حل نظام‌مند مساله بخش كشاورزی و متناسب‌‏سازی ۱۰ گام راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه توسعه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. در ادامه هر یك از اعضای كمیته كارگروه بهره‌‏وری وزارت جهاد كشاورزی به بیان نظرات خود در زمینه‌های مرتبط از قبیل مشكلات كشاورزی در سطوح مختلف، تفاوت بخش كشاورزی با سایر بخش‏‌ها، ضرورت توجه به بهره‌‏وری و داشتن دغدغه آن، ظرفیت‏‌سازی، اهمیت ارائه نسخه عملیاتی، متناسب‏‌سازی و بومی كردن مدل در كشاورزی، اختیارات، مسئولیت‌‏ها و استقلال كارگروه تخصصی بهره‏‌وری پرداختند و پس از آن، گزارشی درباره تحلیل و پایش چرخه بهره‏‌وری در بخش كشاورزی ارائه شد. در پایان این جلسه مقرر شد به‌منظور اجرایی شدن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در راستای استقرار چرخه بهره‌وری در وزارت جهاد كشاورزی و دستگاه‌های تابعه، جلسات كمیته بهره‌وری این وزارتخانه به‌صورت مستمر در دستور كار قرار گرفته و سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز همكاری‌های لازم از جمله برگزاری جلسات آموزشی – توجیهی را تسهیل كند. ....

نخستين جلسه كارشناسی وزارت نفت

تاریخ: ۱۳۹7/10/19

نخستین جلسه كارشناسی وزارت نفت به‌منظور پیاده‌سازی راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، در این جلسه كه روز یكشنبه ـ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ ـ به میزبانی وزارت نفت و با حضور مدیران و كارشناسان مسئول بهره‌وری این وزارتخانه برگزار شد، درباره مباحث مربوط به سه گام اول راهنمای اجرایی شامل تشكیل اركان و كمیته بهره‌وری در سطح ستاد و شركت‌های تابعه، گزارش عملكرد بهره‌وری در سطح ستاد و شركت‌های تابعه و بازبینی و تصریح اهداف مندرج در قانون برنامه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در پایان این جلسه مقرر شد مطالعات كارشناسی صورت گرفته در سازمان ملی بهره‌وری ایران در رابطه با ساختار كمیته بهره‌وری وزارت نفت به صورت پیشنهاد در اختیار نمایندگان این وزارتخانه قرار گیرد. همچنین مقرر شد بنا بر نظر سازمان برنامه و بودجه كشور، اهداف بهره‌وری مندرج در ماده ۳ قانون برنامه ششم تغییر نكند، اما درباره هدف‌گذاری سازمان‌ها و شركت‌های تابعه متناظر با زیر بخش‌های اقتصادی هماهنگی لازم با دبیرخانه ماده ۵ سازمان ملی بهره‌وری ایران به عمل آید. چرخه مدیریت بهره‌وری و ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه شایان ذكر است در بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است كه دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند. راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز یكم آبان‌ماه ۱۳۹۷ از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به روسای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

ابلاغ راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه از سوی معاون رئیس‌جمهور

تشكيل كارگروه فرابخشی بهره‌وری به‌منظور بررسی چگونگی عملياتی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه

تاریخ: ۱۳۹7/06/17

كارگروه فرابخشی بهره‌وری با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بررسی نقشه راه اجرایی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه روز شنبه – ۲۰ مردادماه ۱۳۹۷ – برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، در این جلسه ضمن ارائه این نقشه راه و مدل مفهومی، حاضران در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود درباره آن و نحوه مشاركت دستگاه ها در ارتقای بهره‌وری كشور پرداختند. در این نقشه راه كه با رویكرد مساله محور طراحی شده، انتظار می رود دستگاه های اجرایی با شناسایی مسائل و مصادیق عدم بهره‌وری در بخش های مربوط به خود راهبردهایی را برای غلبه بر این مسائل در سه سطح خرد، میانه و كلان ارائه كنند. شناسایی مسائل از نگاه خرد و استفاده نظاممند از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش، از دیگر ویژگی های این نقشه راه بود كه مورد تاكید قرار گرفت. شایان ذكر است كه بند الف ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح را مكلف كرده است برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم كند.

متن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه

تاریخ: ۱۳۹7/05/23

الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند. تبصره- این حكم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده كل‌قوا از طریق ستاد كل نیروهای مسلح اجراء می‌شود. ب- در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گیری كارایی و بهره‌وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید..