خدمات سازمان

/خدمات ما/دیگر خدمات/خدمات سازمان

خدمات سازمان ملی بهره‌وری ایران

تدوين و تصويب برنامه های ملی ارتقای بهره وری (10012004000)

ارائه آمار و اطلاعات شاخص های بهره وری كشور آمار و اطلاعات (10032002000)

موردی برای نمایش وجود ندارد.

ارزيابی بهره وری دستگاه های اجرائی (10012005000)

موردی برای نمایش وجود ندارد.

ترويج و فرهنگ سازی بهره وری (10052003000)

ارائه خدمات آموزش و مشاوره تخصصی بهره وری (18052001000)

احراز صلاحيت اشخاص حقيقی و حقوقی در امر ترويج و آموزش بهره وری (10012006000)

000994
طراحی سایت