X

یادداشت

/اطلاع‌رسانی/یادداشت
عزیمت به سمت روش‌های نوین نظارت و پایش در نظام سلامت
شنبه 21 آبان 1401
16
کد خبر: 3301
آدرس کوتاه

 عزیمت به سمت روش‌های نوین نظارت و پایش در نظام سلامت

محمدرضا رسولی/ پژوهشگر حوزه مدیریت

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، اطمینان از عملکرد درست و ضابطه‌مند فراهم‌کنندگان خدمات و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه در بازار نامتقارن سلامت است.

مکانیزم‌های نظارتی مختلفی در قالب نظارت‌های بیمارستانی، بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و رسیدگی به اسناد پزشکی توسط سازمان‌های بیمه‌گر برای اطمینان از صحت عملکرد مراکز ارائه‌دهنده خدمت صورت می‌گیرد که البته مستلزم صرف منابع انسانی و مالی زیادی از سمت سازمان‌های بیمه‌گر است. این در حالی است که با ایجاد زیرساخت نسخه الکترونیکی در کشور، این امکان فراهم شده است تا نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمت از رویکرد سنتی گذشته به سمت نظارت هوشمند مبتنی بر تحلیل اطلاعات سامانه‌های اطلاعاتی حرکت کند. حوزه‌های دانشی جدیدی که ذیل روش‌های هوش مصنوعی در حال گسترش است به میزان زیادی می‌تواند دقت و اعتبار رویه‌های نظارتی را افزایش داده و منابع موردنیاز برای نظارت‌های بالینی را کاهش دهد. استفاده از رویکردهای نظارت انطباق فرایندی با استفاده از روش‌های فرایندکاوی و نظارت پیش‌بینانه فرایند و پایش پیامدمحور، به‌عنوان رویکردهای نوین تحلیل داده می‌تواند بدون صرف هزینه‌های کلان بازرسی توسط نیروی انسانی، پایش‌های دقیقی از نحوه عملکرد ارائه‌دهندگان در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد. برای این موضوع لازم است، اطلاعات پیشامدهای سلامتی که توسط سامانه‌های مختلف اطلاعاتی نظیر HIS ،LIS و RIS جمع‌آوری می‌شوند، به‌ازای هر بیمار یکپارچه شوند. «پرونده الکترونیک سلامت» به‌عنوان بستر یکپارچگی مذکور این امکان را فراهم می‌آورد تا اطلاعات پیشامدهای مذکور به یک انباره داده که قابلیت تحلیلی را فراهم می‌کند، منتقل شوند. روش‌های فرایندکاوی بر اطلاعات پیشامدهای سلامت، رفتار سلامتی افراد را در خوشه‌های رفتاری متناسب قرارداده و مبنایی برای تمایز رفتارهای معمول از رفتارهای غیرمعمول ایجاد می‌کند. این امر در مورد رفتارهای فرایندی ارائه‌دهندگان خدمات نیز موضوعیت پیدا می‌کند. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین در تحلیل اطلاعات وقایع، پیشگویی رویه‌های درمانی موردنظر برای بیماران، پیشنهاد سبک زندگی با توجه به شرایط سلامتی و پیشنهاد مناسب‌ترین خدمت و خدمت‌دهنده به بیماران را امکان‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر، استفاده از رویکردهای مذکور این امکان را فراهم می‌کند تا ارائه‌دهندگان خدمات منابع خود را به‌نحوی سازمان‌دهی کنند تا با رفتارهای موردانتظار سایر ذی‌نفعان تطابق داشته باشد و از انباشت منابع با بهره‌وری پایین در مراکز ارائه دهنده خدمت اجتناب شود.

با توجه به فراهم‌شدن زیرساخت‌های اولیه و بسترهای اجرایی و عملیاتی نظیر پرونده الکترونیک سلامت، نسخه‌نویسی الکترونیک و به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعاتی توسط مراکز ارائه‌دهنده خدمت، به نظر می‌رسد، گام بعدی که توسط بازیگران نظام سلامت و در رأس آنها سازمان‌های بیمه‌گر باید صورت گیرد عزیمت به سمت روش‌های نوین نظارت و پایش به‌جای استفاده از رویکردهای سنتی است تا هم منابع خود سازمان‌ها به‌نحو مؤثرتری به‌کار گرفته شود و هم اثربخشی نظارت‌ها و پایش‌ها در راستای جهت‌دهی مطلوب‌تر به رفتارهای بیمه‌شدگان و مراکز طرف قرارداد افزایش یابد.

تصاویر
  • عزیمت به سمت روش‌های نوین نظارت و پایش در نظام سلامت
نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: