مدیران سازمان

/درباره ما/مدیران سازمان

مدیران سازمان بهره‌وری

فاطمه پهلوانی
 • فاطمه پهلوانی
 • سمت: رییس سازمان
 • تلفن:

  02185354550

 • فکس: 02185354877
بهروز محمودی
 • بهروز محمودی
 • سمت: معاون راهبری بهره‌وری
 • تلفن:

  02185354246

 • فکس: 02185354877
اسماعیل حبیبی شیره جینی
 • اسماعیل حبیبی شیره جینی
 • سمت: معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران
 • تلفن:

  02185354527

 • فکس: 02185354877
سمیه پیشکار
 • سمیه پیشکار
 • سمت: معاون توسعه مديريت و منابع
 • تلفن:

  02185354160

 • فکس: 02185354877
تصویر
 • مهدی ابدالی
 • سمت: رییس اداره حراست
 • تلفن:

  02185354150

 • فکس: 02185354877
محمد مکون
 • محمد مکون
 • سمت: مدیر روابط عمومی، بین الملل و حوزه ریاست
 • تلفن:

  02185354225

 • فکس: 02185354877
حمیدرضا صادقی
 • حمیدرضا صادقی
 • سمت: مدير مطالعات و تحلیل بهره‌وری
 • تلفن:

  02185354208

 • فکس: 02185354877
سمانه خاکسار آستانه
 • سمانه خاکسار آستانه
 • سمت: مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری
 • تلفن:

  02185354249

 • فکس: 02185354877
دانیال جباری
 • دانیال جباری
 • سمت: مدیر امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز
 • تلفن:

  02185354050

 • فکس: 02185354877
سید فخرالدین علوی
 • سید فخرالدین علوی
 • سمت: مدير امور مالي و ذيحسابي
 • تلفن:

  02185354162

 • فکس: 02185354877
شیدا دیانی دردشتی
 • شیدا دیانی دردشتی
 • سمت: مدیر فناوری اطلاعات
 • تلفن:

  02185354218

 • فکس: 02185354877
003506
طراحی سایت