مدیران سازمان

/درباره ما/مدیران سازمان

مدیران سازمان بهره‌وری

فاطمه پهلوانی
 • فاطمه پهلوانی
 • سمت: رییس سازمان
 • تلفن:

  02142391324

   

 • فکس: 02186122094
بهروز محمودی
 • بهروز محمودی
 • سمت: معاون راهبری بهره‌وری
 • تلفن:

  02142391204

   

 • فکس: 02186045331
سمیه پیشکار
 • سمیه پیشکار
 • سمت: معاون توسعه مديريت و منابع
 • تلفن:

  02142391307

   

 • فکس: 02186045331
اسماعیل حبیبی شیره جینی
 • اسماعیل حبیبی شیره جینی
 • سمت: معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران
 • تلفن:

  02142391123

   

 • فکس: 02186045331
فرهاد رعیت خواه
 • فرهاد رعیت خواه
 • سمت: سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت مجازی
 • تلفن:

  02142391224

   

 • فکس:
علیرضا فرزین
 • علیرضا فرزین
 • سمت: مدیر حوزه ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
 • تلفن:

  02142391366

 • فکس: 02186045331
مهدی ابدالی
 • مهدی ابدالی
 • سمت: رییس اداره حراست
 • تلفن:

  02142391112

 • فکس: 02186045331
سید فخرالدین علوی
 • سید فخرالدین علوی
 • سمت: مدير امور مالي و ذيحسابي
 • تلفن:

  02142391314

 • فکس: 02186045331
حمیدرضا صادقی
 • حمیدرضا صادقی
 • سمت: مدير مطالعات و تحلیل بهره‌وری
 • تلفن:

  02142391216

 • فکس: 02186045331
سمانه خاکسار آستانه
 • سمانه خاکسار آستانه
 • سمت: مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری
 • تلفن:

  02142391212

 • فکس: 02186045331

                                            شماره تماس کارکنان سازمان ملی بهره‌وری ایران

007587
طراحی سایت