مدیران سازمان

مدیران سازمان بهره‌وری

تصویر
 • میرسامان پیشوائی
 • سمت: رئیس سازمان
 • رشته تحصیلی:
 • ایمیل: pishvaee@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391324

   

سمیه پیشکار
 • سمیه پیشکار
 • سمت: معاون توسعه مديريت و منابع
 • رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری جامعه شناسی
 • ایمیل: s.pishkar@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391307

   

بهروز محمودی
 • بهروز محمودی
 • سمت: معاون راهبری بهره‌وری
 • رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد محیط زیست
 • ایمیل: b.mahmoodi@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391204

   

تصویر
 • معاون ساماندهی شبکه ملی بهرهوری ایران
 • سمت: معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران
 • رشته تحصیلی:
 • ایمیل:
 • تلفن:

  02142391123

   

فرهاد رعیت خواه
 • فرهاد رعیت خواه
 • سمت: مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • ایمیل: f.rayatkhah@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391224

   

تصویر
 • مدیر حوزه ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
 • سمت: مدیر حوزه ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
 • رشته تحصیلی:
 • ایمیل:
 • تلفن:

  02142391366

مهدی ابدالی
 • مهدی ابدالی
 • سمت: رییس اداره حراست
 • رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
 • ایمیل: m.abdali@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391112

امیرهوشنگ عظیمی
 • امیرهوشنگ عظیمی
 • سمت: مدير امور مالي و ذيحسابي
 • رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش مالی
 • ایمیل: a.azimi@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391314

حمیدرضا صادقی
 • حمیدرضا صادقی
 • سمت: مدير مطالعات و تحلیل بهره‌وری
 • رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
 • ایمیل: h.sadeghi@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391216

سمانه خاکسار آستانه
 • سمانه خاکسار آستانه
 • سمت: مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری
 • رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد
 • ایمیل: s.khaksar@npo.gov.ir
 • تلفن:

  02142391212

نفیسه مسیبی اطاقسرا
 • نفیسه مسیبی اطاقسرا
 • سمت: سرپرست مدیریت امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز
 • رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری علوم اقتصادی
 • ایمیل: n.mosayebi@npo.gov.ir
 • تلفن:

   02142391105

جهت مشاهده شماره تماس های کارکنان سازمان ملی بهره‌وری ایران روی لینک رو به رو کلیک کنید.           مشاهده اطلاعات تماس

طراحی سایت