مدیران سازمان

/درباره ما/مدیران سازمان

مدیران سازمان بهره‌وری

فاطمه پهلوانی
 • فاطمه پهلوانی
 • سمت: رییس سازمان
 • تلفن:

  02142391705

 • فکس: 02188899063
بهروز محمودی
 • بهروز محمودی
 • سمت: معاون راهبری بهره‌وری
 • تلفن:

  02142391113

 • فکس: 02188899063
اسماعیل حبیبی شیره جینی
 • اسماعیل حبیبی شیره جینی
 • سمت: معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران
 • تلفن:

  02142391414

 • فکس: 02188899063
سمیه پیشکار
 • سمیه پیشکار
 • سمت: معاونت توسعه مديريت و منابع
 • تلفن:

  02142391626

 • فکس: 02188899063
رزاق ذولفقاری
 • رزاق ذولفقاری
 • سمت: رییس اداره حراست
 • تلفن:

  02142391724

 • فکس: 02188899063
محمد مکون
 • محمد مکون
 • سمت: مدیر روابط عمومی، بین الملل و حوزه ریاست
 • تلفن:

  02142391719

 • فکس: 02188899063
حمیدرضا صادقی
 • حمیدرضا صادقی
 • سمت: مدير مطالعات و تحلیل بهره‌وری
 • تلفن:

  02142391515

 • فکس: 02188899063
سمانه خاکسار آستانه
 • سمانه خاکسار آستانه
 • سمت: مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری
 • تلفن:

  02142391504

 • فکس: 02188899063
دانیال جباری
 • دانیال جباری
 • سمت: مدیر امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز
 • تلفن:

  02142391523

 • فکس: 02188899063
سید فخرالدین علوی
 • سید فخرالدین علوی
 • سمت: مدير امور مالي و ذيحسابي
 • تلفن:

  02142391094

 • فکس: 02188899063
شیدا دیانی دردشتی
 • شیدا دیانی دردشتی
 • سمت: سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
 • تلفن:

  02142391128

 • فکس: 02188899063
001768
طراحی سایت