تاریخچه

/درباره ما/تاریخچه

تاریخچه سازمان بهره‌وری

در سال ۱۳۴۴خورشیدی مقارن با ۱۹۶۵ میلادی، ایران با وجود نداشتن تشکیلات بهره‌وری، به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تمدید عضویت ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی را مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین وقت، مسؤلیت دبیرخانه‌ای آن را به عهده گرفت تا تشکیلات بهره‌وری به طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه اندازی شود. بدین ترتیب در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت «دونا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۲، نام شرکت مذکور به شرکت «سازمان بهره‌وری ملی ایران» تغییر یافت و مواردی از اساس‌نامه آن نیز اصلاح شد تا متولی بهره‌وری کشور باشد. این شرکت تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ به فعالیت خود ادامه داد. سپس بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور، شرکت «سازمان بهره‌وری ملی ایران» با توجه به جایگاه فرابخشی آن به شرکت «سازمان ملی بهره‌وری ایران» تغییر نام داد و از این وزارتخانه منفک و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ملحق شد. در سال ۱۳۷۸ با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مالکیت شرکت « سازمان ملی بهره‌وری ایران» به این سازمان انتقال یافت و در سال ۱۳۸۴ شرکت مذکور منحل و سپس در سال ۱۳۸۵ «مرکز ملی بهره‌وری ایران» ایجاد شد.

سازمان ملی بهره وری ایران

پس از آن در سال ۱۳۹۰ بر‌اساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان موسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با استفاده از امکانات موجود ایجاد شد. آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و در ۱۲ دی ماه همان سال،‌ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و این سازمان تا تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ به عنوان زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به کار خود ادامه داد. پس از احیا و تجدید ساختار دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به عنوان یکی از سازمان‌ های تابعه سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به فعالیت خود ادامه می داد تا تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ که با تصویب نامه شورای عالی اداری (با توجه به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور به فعالیت خود ادامه می دهد. هم‌چنین سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان دبیرخانه سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در ایران فعالیت می‌کند، سازمان بهره‌وری آسیایی، یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی و غیرانتفاعی است که هدف اساسی آن، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات عمومی و محیط زیست و تلاش در جهت افزایش آگاهی نسبت به بهره‌وری است که در حال حاضر ۱۹ عضو دارد.

مدیران سازمان بهره‌وری

تصویر
 • مهندس علی اكبر اولیاء
 • سمت: 1397-1396
 • تلفن:

  11 ماه

 • فکس:
تصویر
 • دكتر مجتبی خالصی
 • سمت: ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 • تلفن: 10 ماه
 • فکس:
تصویر
 • دكتر رویا طباطبایی یزدی
 • سمت: از ۱۳۹۲/۹/۹
 • تلفن:

  4 سال

 • فکس:
تصویر
 • محمود غنی زاده (سرپرست)
 • سمت: ۱۳۹۱
 • تلفن:

  5 ماه

 • فکس:
تصویر
 • دكتر علی رضائیان
 • سمت: ۱۳۹۱-۱۳۸۹
 • تلفن:

  11 ماه

 • فکس:
تصویر
 • محسن حاجی‌میرزایی
 • سمت: ۱۳۸۹-۱۳۸۵
 • تلفن:

  4 سال

 • فکس:
تصویر
 • احمد صمیمی
 • سمت: ۱۳۸۵
 • تلفن:

  3 ماه

 • فکس:
تصویر
 • دكتر قاسم انصاری رنانی
 • سمت: ۱۳۸۴-۱۳۸۳
 • تلفن:

  1 سال

 • فکس:
تصویر
 • مرحوم مهندس سید احمد اسحق حسینی
 • سمت: ۱۳۸۳-۱۳۸۱
 • تلفن:

  ۲ سال

 • فکس:
تصویر
 • مهندس محمدكاظم ابراهیمی‌خرم‌آبادی
 • سمت: ۱۳۸۱-۱۳۷۷
 • تلفن:

  4 سال

 • فکس:
تصویر
 • مهندس عباس حاج‌فتحلیها
 • سمت: ۱۳۷۷-۱۳۷۳
 • تلفن:

  وزارت صنايع

 • فکس:
004754
طراحی سایت