رویدادها

/اطلاع‌رسانی/رویدادها
ﺳﻪشنبه 08 خرداد 1397
140

 4 كارگاه آموزشی در زمینه «سنجش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی»

4 كارگاه آموزشی در زمینه «سنجش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی» از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 1597737 مورخ 6/1/1396 با موضوع شاخص های عمومی ارزیابی عملكرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن، سازمان ملی بهره‌وری ایران به منظور عملیاتی كردن محور «بهبود فضای كسب و كار و ارتقای بهره‌وری»، مسئولیت ارزیابی «استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی كشور» را كه با دو عنوان نماگر «نظامنامه متولیان بهره‌وری دستگاههای اجرایی كشور» و «تدوین و اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری» تعریف شده، بر عهده دارد، لذا آموزش نمایندگان دستگاه‌های اجرایی كشور در خصوص 2 نماگر تعریف شده با عنوان كارگاه آموزشی فشرده «سنجش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی» با سرفصل‌های مرتبط برگزار خواهد شد.
بهره‎وری و اهمیت آن، تصویر كمی بهره‎وری كشور، مفاهیم اصلی بهره‌وری، سنجش بهره‎وری (شامل عناوین «بهره‎وری در سطح كلان»، «بهره‎وری در سطح خرد (بنگاه)») و بهره‌وری در بخش عمومی (شامل عناوین «بخش عمومی (دولتی) چیست»، «انواع خدمات عمومی و تصدی‎گری و تولی‎گری دولتی»)، سنجش بهره‌وری خدمات عمومی (شامل  عناوین «مفاهیم اصلی در سنجش بهره‌وری خدمات عمومی»، «روش سنجش بهره‌وری خدمات عمومی»، «سنجش بهره‌وری خدمات عمومی فردی»، «سنجش بهره‌وری خدمات عمومی جمعی» و «مثال عددی سنجش بهره‎وری دستگاه‎های متولی فعالیت‌های بازاری») سرفصل‌های این كارگاه آموزشی است.
شایان ذكر است كه این نشست‌ها در روزهای سه شنبه 21 فرودین، یكشنبه 26 فروردین، سه شنبه 28 فروردین و یكشنبه دوم اردیبهشت‌ماه 1397 برگزار خواهد شد. 
اطلاعات تكمیلی در این زمینه متعاقبا ارائه می‌شود.

اشتراک گذاری
004052
طراحی سایت