رویدادها

/اطلاع‌رسانی/رویدادها
چهارشنبه 24 بهمن 1397
558

 چهارمین جلسه توجیهی ـ آموزشی در راستای عملیاتی كردن ماده 5 قانون برنامه ششم

چهارمین جلسه توجیهی - آموزشی در راستای عملیاتی كردن راهنمای اجرای ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این جلسه به‌منظور تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی بند (الف) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ساعت8:30 لغایت12:30 روز سه شنبه مورخ 30 بهمن‌ماه 1397 با حضور كارشناسان و مدیران ذیربط سازمان مذكور برگزار خواهد شد. 
این راهنمای اجرایی، یكم آبان‌ماه سال جاری از سوی مهندس جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به روسای دستگاه‌های اجرایی كشور ابلاغ شده است.
شایان ذكر است كه بر اساس بند (الف) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه كشور، دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.


اشتراک گذاری
004066
طراحی سایت