خدمات الكترونيک

خدمات الکترونیک

سامانه شاخص های بهره وری

سامانه بهره وری ایران (سبا) در زمینه ایجاد یك پایگاه جامع، یكپارچه و فراگیر دانش بهره وری، فعالیت می كند.

ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه

ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه شامل مستندات قانونی، دستورالعمل ها و كاربرگ ها و ... می ‌باشد.

خدمات مشاوره بهره وری

خدمات مشاوره بهره وری شامل لیست مشاوران تایید صلاحیت شده با اطلاعات مربوطه می باشد..

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات شامل گزارش های بهره وری، شاخص های بهره وری، تابلوهای اقتصادی می باشد. .

پژوهش

پژوهش و تحقیق، اساس و پایه حركت فعالیت پایدار كشور را نشان می دهد. نقش پژوهش در توسعه ...

مركز اسناد

مرکز اسناد شامل ۹ آیتم می باشد که ۶ آیتم این قسمت در سایت نظرسنجی مطالعه بفرمایید..

000361
طراحی سایت