عنوانحجم 
برنامه جامع بهره وری کشور2.35 MBدانلود
قاچاق سوخت و بهره وری377.74 KBدانلود
قانون عضويت دولت جمهوری اسلامی ايران در سازمان بهره‌وری آسيايي.pdf1.11 MBدانلود
بندهايی از سياست‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با بهره‌وری.pdf526.11 KBدانلود
آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.pdf68.77 KBدانلود
مصوبه ۸۰۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران .pdf122.27 KBدانلود
ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن.pdf1.13 MBدانلود
ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن.pdf386.24 KBدانلود
ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.pdf109.77 KBدانلود
سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی.pdf201.14 KBدانلود
ابلاغ سیاست های كلی برنامه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.pdf231.04 KBدانلود
 عنوانحجم 
نظامنامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی كشور.pdf 338.86 KBدانلود
دستورالعمل سنجش بهره وری در بنگاه تولیدی.pdf926.95 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان انرژی اتمی ایران.pdf508.61 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان برنامه و بودجه كشور.pdf498.41 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری بانك مركزی ج.ا.ا.pdf503.57 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.pdf516.76 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران.pdf417.43 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان حفاظت محیط زیست.pdf417.43 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان برنامه و بودجه كشور.pdf235.67 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان حفاظت محیط زیست.pdf306.22 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.pdf288.08 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان انرژی اتمی ایران.pdf410.11 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.pdf410.11 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران.pdf243.08 KBدانلود
ابلاغيه نظامنامه متوليان بهره وری دستگاه های اجرايی كشور.pdf836.04 KBدانلود
ابلاغيه دستورالعمل سنجش شاخص های بهره وری.pdf5.56 MBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت ورزش و جوانان.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت نيرو.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت نفت.pdf398.72 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت كشور.pdf315.99 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت صنعت، معدن و تجارت.pdf385.68 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری.pdf426.28 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت راه و شهرسازی.pdf299.36 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت دادگستری.pdf343.96 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت جهاد كشاورزی.pdf382.78 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح.pdf391.99 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی.pdf267.36 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.pdf556.48 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت امور و اقتصاد دارايی.pdf518.72 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت امور خارجه.pdf239.29 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت آموزش و پرورش.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.pdf425.28 KBدانلود

سند بخش آب برق گاز

سند بخش ارتباطات

سند بخش حمل و نقل

سند بخش ساختمان

سند بخش سایر خدمات

سند بخش صنعت

سند بخش کشاورزی

سند بخش معدن

سند بخش نفت

برش استانی

طراحی سایت