راهبرد مشارکت دستگاه

راهبرد مشارکت دستگاه

این سازمان در راستای تحقق اهداف و ماموریت خود شامل «برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری همه فعالان اقتصادی و عوامل تولید، تهیه و تدوین شاخص‌های استاندارد بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری در تمامی بخش‌ها در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و اسناد بالادستی»، کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود به نشانی www.npo.gov.ir در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید. این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می باشد، پیش از ارسال به مدت مشخص بر حسب موضوع از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می نماید.

000470
طراحی سایت