تاریخ: یکشنبه 09 آبان 1400
تعداد بازدید: 72
کد خبر: 2611

 استقرار چرخه بهره‌وری در "سازمان ملی استاندارد ایران" بررسی شد

صبح روز یکشنبه 1400/08/09در معاونت راهبری بهره‌وری "سازمان ملی بهره‌وری ایران" جلسه‌ای به درخواست "سازمان ملی استاندارد ایران"، برگزار شد. این جلسه با حضور دوتن از نمایندگان سازمان مذکور و کارشناس راهبر آن دستگاه تشکیل شد.

شایان ذکر است که هدف از برگزاری این جلسه بررسی ادامه روند موضوع ماده 5  قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اجرای گام نهم توسط این سازمان بود.

در این جلسه، کارشناس راهبر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص نحوه اجرای گام نهم و الزامات قانونی اجرایی مرتبط با موضوع بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کشور پرداخت و در ادامه به سوالات طرح شده در جلسه پاسخ داد.

اشتراک گذاری
New Comment

Website

آرشیو زمانی

طراحی سایت