تاریخ: شنبه 01 آبان 1400
تعداد بازدید: 86
کد خبر: 2608

 «جلسه توجیهی آموزشی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد»

در راستای اجرای چرخه بهره‌وری مطابق با تکلیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر استقرار چرخه بهره‌وری در کلیه دستگاه های اجرایی کشور و درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، روز سه‌شنبه 1400/07/27 جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان ملی بهره وری ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه که با هدف رفع ابهامات و ایرادات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تکمیل کاربرگ‌های مربوط به راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه کشور برگزار گردید، مدیر برنامه‌ریزی و پایش سازمان ملی بهره وری ایران، ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص راهنمای اجرایی و آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور، موارد اصلاحی لازم و ابهامات موجود جهت نحوه تکمیل کاربرگ‌های مندرج در این راهنما را تک به تک مورد بحث و بررسی قرار داد.
در پایان نشست مقرر گردید تا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشبرد اجرای گام‌های راهنمای اجرایی، با تعامل و همکاری کارشناس رابط سازمان با آن دستگاه، وقفه زمانی به وجود آمده را پوشش داده و برنامه ارتقای بهره‌وری زیربخش پولی و مالی را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه نمایند.

اشتراک گذاری
New Comment

Website

آرشیو زمانی

طراحی سایت