X
یکشنبه 18 مهر 1400
206
کد خبر: 2598
آدرس کوتاه

 جلسه توجیهی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در راستای پیشبرد تکلیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر استقرار چرخه بهره‌وری در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و درخواست وزارت امور خارجه کشور، روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان ملی بهره‌وری ایران در وزارت امور خارجه کشور برگزار شد.

در این جلسه که با هدف اعمال اصلاحات پیشنهادی کمیته خبرگی و تدوین قالب نهایی برنامه ارتقای بهره‌وری آن وزارت برگزار شد، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه شناسایی و تعریف صحیح مسائل بهره‌وری، موارد اصلاحی مورد نظر خبرگان را تک به تک مورد بحث و بررسی قرار داد.

در پایان نشست مقرر گردید تا وزارت امور خارجه با تعامل و همکاری کارشناس رابط سازمان با آن دستگاه، وقفه زمانی به وجود آمده را پوشش داده و برنامه ارتقای بهره‌وری خود را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه نماید.

نظر جدید

Website