تاریخ: ﺳﻪشنبه 16 شهریور 1400
تعداد بازدید: 61
کد خبر: 2588

 استقرار چرخه بهره وری در سازمان "هدفمندسازی یارانه ها" در دستور کار قرار گرفت

در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر استقرار چرخه بهره‌‌وری در کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و درخواست سازمان هدفمندسازی یارانه ­ها، روز دوشنبه 15/06/1400 جلسه توجیهی آموزشی به صورت حضوری در سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد.

در این جلسه، کارشناس راهبر دستگاه مذکور، توضیحاتی درخصوص الزامات قانونی اجرایی نمودن چرخه بهره‌وری، راهنمای اجرایی بند (الف) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه و نحوه تکمیل نمودن کاربرگ‌های مربوطه ارائه داد و در ادامه به سوالات و ابهامات مطرح شده، پاسخ داده شد.

در پایان جلسه، مقرر گردید تا سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها به‌منظور اجرای گام اول چرخه بهره‌وری (تشکیل کمیته و کارگروه بهره‌وری)، نسبت به تکمیل کاربرگ‌های مربوطه اقدام نماید و ضمن جبران وقفه زمانی به وجود آمده، برنامه ارتقای بهره‌وری آن دستگاه را در اسرع وقت تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال نماید.

اشتراک گذاری
New Comment

آرشیو زمانی

طراحی سایت