X
چهارشنبه 08 بهمن 1399
341
کد خبر: 2361
آدرس کوتاه

 استقرار چرخه بهره‌وری در "مرکز آمار ایران" بررسی شد.

مطابق با تکلیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر استقرار چرخه بهره ‏وری در کلیه دستگاه ‏های اجرایی کشور و درخواست مرکز آمار ایران، جلسه‏ ای روز چهارشنبه 1399/11/08  با حضور نماینده سازمان ملی بهره ‏وری ایران در مرکز آمار ایران برگزار شد.

در این جلسه، نماینده سازمان ملی بهره ‏وری ایران، کلیاتی درخصوص راهنمای اجرایی ماده (5) برنامه ششم توسعه و موضوع بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کشور بیان کرد. سپس درباره رویکرد سازمان، گام‏ های این راهنمای اجرایی، نحوه تکمیل کاربرگ‏ ها و امتیازات جشنواره شهید رجایی  توضیح داد.

در پایان مقرر شد، مرکز آمار ایران به عنوان یکی از دستگاه‏ های تابعه سازمان برنامه و بودجه کشور،  با توجه به نکات اشاره شده در جلسه مذکور، تا اسفند ماه سال جاری کاربرگ‏ های خود را تکمیل و به سازمان ملی بهره ‏وری ایران ارسال کنند.

نظر جدید

Website