X
شنبه 03 خرداد 1399
195
کد خبر: 2225
آدرس کوتاه

 برگزاری جلسه مشترک کارشناسی با وزارت نفت

اولین جلسه مشترک کارشناسی وزارت نفت و سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1399 با موضوع پیاده سازی گام‌های  5 و 6  راهنمای اجرایی بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

در این جلسه که در تاریخ سوم خرداد ماه 1399 و  با حضور کارشناسان وزارت نفت در محل سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد،کاربرگهای «ه» و «و» دریافت شده از چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران) مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد نکات ارائه شده از طریق کارشناسان وزارت نفت به کارشناسان چهار شرکت تابعه مذکور جهت اعمال اصلاحات منعکس شود.

نظر جدید

Website