تاریخ: دوشنبه 31 شهریور 1399
تعداد بازدید: 65
کد خبر: 2283

 زمینه همکاری‌های دوجانبه دانشگاه علوم پزشکی ایران و سازمان ملی بهره‌وری ایران بررسی شد

به درخواست دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلسهای با حضور معاون مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون راهبری بهره وری، مدیر برنامه ریزی و پایش بهره وری و کارشناس رابط دستگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان ، روز دوشنبه 1399/06/31 برگزار شد.
 در این جلسه که با هدف شکل گیری همکاری های دو جانبه تشکیل شد، محورهای اقدامات پیشین دانشگاه در حوزه بهره وری معرفی شدند. دکتر مطلبی ضمن معرفی دو مرکز تحقیقاتی دانشگاه که در حوزه اقتصاد سلامت و مدیریت بیمارستان به فعالیت می پردازند، خاطر نشان کرد که در حوزه مدیریت بیمارستانی طرح اعتبارسنجی بیمارستانها بر اساس استانداردهای تعریف شده ملی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها پیاده سازی می شود که در این طرح اعتبارسنجی، مفهوم بهره وری مغفول مانده است.
وی ادامه داد که با توجه به تصویب الگوی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت در سال 1396 در شورای عالی سلامت و تجربه پیاده سازی موفق آن، مرکز تحقیقات بهداشت کار آمادگی جذب همکاری سازمان را در اجرای گسترده تر این الگو دارا است.
در ادامه بهروز محمودی، معاون راهبری بهره‌وری سازمان، با توجه به طراحی سامانه شبکه ملی بهره وری ابراز امیدواری کردند که بتوان با استفاده از قابلیتهای این شبکه در تسهیل جاری سازی این الگو، همکاری موثری صورت پذیرد.
نماینده دانشگاه همچنین از سازمان ملی بهره‌وری ایران، جهت کمک به افزایش بهره وری کارکنان بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی ایران دعوت به عمل آورد. 
معاون راهبری سازمان با اشاره به چارچوب راهنمای اجرایی ماده 5 و لزوم انعکاس برنامه های ارتقای بهره وری از مجرای دستگاه مادر بر لزوم تشکیل جلسه مشترک با حضور نمایندگان وزارت بهداشت جهت هم راستا کردن اقدامات در این زمینه تاکید کرد.
در پایان نماینده دانشگاه از آمادگی مراکز تحقیقاتی این دانشگاه در راستای انجام پژوهش در حوزه سلامت روان برای ارتقای بهره وری کارکنان دستگاههای اجرایی خبر داد و مقرر شد در صورت فراهم شدن اعتبارات بین‌المللی، طرح مشترکی فیمابین این مراکز و سازمان بهره وری آسیایی تعریف و اجرایی شود.
 

اشتراک گذاری
New Comment

نام

ایمیل

وب سایت

آرشیو زمانی

005624
طراحی سایت