تاریخ: ﺳﻪشنبه 08 مهر 1399
تعداد بازدید: 58
کد خبر: 2287

 استقرار چرخه بهره‌وری در سازمان نقشه‏ برداری کشور بررسی شد

مطابق با تکالیف مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و در راستای الگوی گام به گام ابلاغی سازمان در قالب راهنمای اجرایی ماده 5 برنامه ششم، نحوه پیشبرد اقدامات اجرایی سازمان نقشه‌برداری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نشستی که به این منظور در روز سه‌شنبه 1399/07/08 برگزار شد، کارشناس راهبر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ضمن ارائه‌ توضیحاتی در خصوص الزامات قانونی اجرایی‏ سازی چرخه بهره‏ وری، در چارچوب راهنمای اجرایی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، رویکرد سازمان، مراحل کار و نحوه تکمیل کاربرگ‏ها را توضیح داد. در ادامه الزامات قانونی بند «د» تبصره 21 قانون بودجه 1399 کشور و نحوه تدوین و ارائه برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

اشتراک گذاری
New Comment

نام

ایمیل

وب سایت

آرشیو زمانی

005622
طراحی سایت