X

طرح جوایز ملی و منطقه ای سازمان بهره وری آسیایی

در سال 1978، شورای حکام سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، برای شناسایی اشخاصی که اقدام چشمگیری در زمینه ارتقای بهره‌وری در سطوح ملی و منطقه‌ای داشته‌اند، برنامه جایزه ملی APO را طراحی کرد. این برنامه هر پنج سال یکبار برای تقدیر از فعالان حرکت‌های بهره‌وری در منطقه آسیا-اقیانوسیه یا کشورهای عضو APO برگزار می‌شود. شرکت در برنامه جایزه ملیAPO برای اشخاصی که اقدام آنان تاثیر ویژه‌ای بر ارتقای بهره‌وری در سطح ملی داشته است، آزاد می‌باشد. حوزه‌های دانشی برای دریافت جوایز بر اساس مندرجات موجود در سند "جایزه ملی و منطقه ‌ای APO: شرایط و ضوابط" به شرح زیر است:

  • تفکر، تحقیق یا توسعه بدیع و نوآور در تولید و طراحی مفاهیم و فن‌آوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری.
  • بکارگیری تکنیک‌هایی در حوزه‌های ویژه‌ فعالیت، که منجر به بهره‌وری بالاتر می‌شود.
  • نهادسازی برای افزایش بهره‌وری.
  • تبلیغ مفاهیم و تکنیک‌های ارتقای بهره‌وری از طریق نشریات، فعالیتهای آموزشی و یا سایر روش‌ها.

نامزدهای جایزه ملی APO باید فرم‌های مربوطه را تا 98/9/15تکمیل و به همراه فایل رزومه فارسی و انگلیسی در سامانه بارگذاری نمایند. سازمان ملی بهره‌وری ایران پس از بررسی مدارک و در صورت لزوم مصاحبه حضوری، نفرات برگزیده را با تایید رئیس سازمان، عالی‌ترین مقام بهره‌وری در کشور(APO Director) به APO معرفی ‌می‌نماید. پس از آن، یک کمیته ارزیابی متشکل از رئیس شورای حکام APO، نائبین وی، دبیرکل و دو عضو خارج از منطقه APO که توسط دبیرکل APO برای تایید صلاحیت واجدین شرایط تشکیل می‌گردد. صلاحیت نامزدها توسط کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و طی گزارشی به همراه پیشنهاد فرد واجد شرایط مورد قبول آنان، برای اخذ تصمیم نهایی و انتخاب نفرات برتر به شورای حکام APO تسلیم می‌گردد. شایان ذکر است، به برندگان جایزه یک مدال با طرح مخصوص و یک گواهینامه اهدا خواهد شد. جوایز ملی متعاقباً توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران در داخل کشور اعطا می‌شود. بررسی، انتخاب و اعلام برندگان جایزه در بازه زمانی ماه مارس تا جولای سال 2020 توسط APO صورت خواهد پذیرفت. لذا از علاقمندان تقاضا می‌گردد درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز، حداکثر تا پایان 98/9/15 در سامانه ثبت نمایند.
ثبت نام طرح جوایز ملی و منطقه ای سازمان بهره وری آسیایی در تاریخ 98/11/20 به پایان رسید.

فایل‌های راهنما