X

گفت‌و‌گو

/اطلاع‌رسانی/گفت‌و‌گو
بهره‌وری در صنعت بیمه وضعیت خوبی ندارد
ﺳﻪشنبه 30 آذر 1400
157
کد خبر: 2762
آدرس کوتاه
رئیس پژوهشکده بیمه:

 بهره‌وری در صنعت بیمه وضعیت خوبی ندارد

رئیس پژوهشکده بیمه می‌گوید مقوله بهره‌وری در صنعت بیمه در سال‌های اخیر در اولویت نبوده و هزینه متوسط آن افزایشی بوده است. او اهمیت توجه به تحقیق و توسعه سیستماتیک در این حوزه را مورد تأکید قرار می‌دهد. در ادامه گفت‌وگو با حمید کردبچه را می‌خوانید.

از نظر شما مفهوم بهره‌وری چیست و اهمیت آن در اقتصاد و صنعت بیمه چگونه است؟

مفهوم بهره‌وری یعنی افزایشی در ستانده یا تولید که مربوط به افزایش عامل تولید نباشد. به عبارت دیگر اگر در تولید یک بنگاه یا یک کشور، رشدی بیشتر از رشد نهاده‌ها وجود داشته باشد، بهره‌وری حاصل شده است. اهمیت مفهوم بهره‌وری هم درست به همین نکته بازمی‌گردد. یعنی یک بنگاه یا کشور می‌تواند با استفاده از بهره‌وری، رشدی فراتر از رشد عوامل تولیدی کسب کند. به‌عنوان مثال، براساس آمار سازمان بهره‌وری آسیایی در سالنامه آماری 2019، متوسط رشد سالانه اقتصادی چین طی حدود 50 سال گذشته حدود 5/8 درصد بوده اســت. درواقع به‌طور متوسط سالانه 3 واحد درصد، یعنی حدود 34 درصد از کل رشد این کشور از محل بهره‌وری بوده است. اگر در نظر بگیریم تولید چین در ســال 2019، معادل 14300 میلیارد دلار بوده اســت، 3 درصد آن یعنی حدود 430 میلیارد دلار از محل رشد بهره‌وری به‌دست آمده است. در حالی که رقم مشابه برای ایران در همین دوره صفر بوده و این رقم تقریبا معادل GDP ایران است. همچنین بین 2/1 تا 2 واحد درصد رشــد سالانه کشــورهای کره، ژاپن، هنگ‌کنگ، سریالانکا و هند در همین دوره از محل بهره‌وری بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، کشور چین با عوامل تولید، ستانده بیشتری به‌دست آورده و این به‌معنای کاهش هزینه متوسطه تولید و کاهش قیمت تمام‌شده است. به همین دلیل کالاهای چینی در جهان رقابت‌پذیرند و با قیمت‌های بسیار مناســب عرضه می‌شــوند، چراکه برای حدود پنجاه سال، سالانه 3 واحد درصد رشــد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری داشته است. صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه هم از این امر مستثنا نیستند. درواقع شرکت‌های بیمه یا هر شرکت و بنگاه اقتصادی دیگری از طریق بهره‌وری می‌تواند خدمات خود را با هزینه کمتر و کارایی بیشتر ارائه کند.

 وضعیت بهره‌وری در صنعت بیمه به چه شکل است؟

در رابطه با بهره‌وری شــرکت‌های بیمه در ایران داده‌های به‌روز وجود ندارد، البته پژوهشکده بیمه با محاسبه حساب‌های اقتصادی شرکت‌ها و صنعت بیمه، محاسبه بهره‌وری را موردتوجه قرار داده که به‌زودی نتایج آن حاصل و منتشر می‌شود، اما براساس گزارشی که مکینزی در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده، بهره‌وری در صنعت بیمه در مقایسه با صنایع مشابه، در وضعیت خوبی قرار ندارد. این گزارش نشان می‌دهد، در طول یک دهه گذشــته صنایعی مانند مخابرات، خودرو و هواپیمایی با کاهش هزینه متوسط مواجه بودند، در حالی که صنعت بیمه با رشد قابل‌توجه هزینه متوسط حدود ۴۰ درصد مواجه بوده است، البته این وضعیت در بیمه‌های اموال و مسئولیت جدی‌تر اســت. اگرچه در یک دهه گذشته بهره‌وری در صنعت بیمه به‌عنوان یک اولویت موردتوجه نبوده است.

 به نظر شما شــرکت‌های بیمهای چگونه می‌توانند به بهره‌وری بالاتر برسند؟

بهره‌وری حاصل جمع مجموعه‌ای از کارایی‌هاســت. کارایــی مدیریتی، کارایــی فنی و کارایــی مقیاس، مهم‌ترین این کارایی‌ها هســتند، بنابراین اگر شــما بخواهید بهــره‌وری خــود را بهبود دهیــد و از نظر سودآوری در جایگاه بهتری باشید، باید به عواملی که این کارایی‌ها را ارتقا می‌دهند، توجه کنید. به‌عنوان مثال، انعطاف‌پذیری مالی، یعنی امکان انتقال راحت منابع به فرصت‌های جذاب یــا برخورداری از مقیاس کافی فعالیــت از اهمیت زیــادی برخوردار هستند. درواقع با مقیاس بزرگتر امکان برخورداریاز صرفه‌های مقیاس یعنی هزینــه واحد کمتر برای خدماتی که ارائه می‌شود، وجود دارد. یکی از مشکلات شرکت‌های بیمه‌ای در سطح جهانی، سهم کم هزینه تحقیق و توسعه به‌ویژه تحقیق و توسعه سیستماتیک اســت. همچنین مطالعه دیگری از مکینزی نشــان می‌دهد، شرکت‌های ســودآور در جهان که در بخش بالای منحنی قدرت صنعت جهانی بیمه هســتند، به D&R به‌ویژه شکل سیستماتیک آن، نوآوری و خلق محصول جدید توجــه کافی دارنــد. در همین حال، باید بــه صرفه‌های قلمرو توجه داشــت. یعنی هزینه کل تولید دو کالا یا خدمت توســط یک تولیدکننده واحد کوچک‌تر از هزینه تولید این دو محصول توسط دو بنگاه مجزا باشد. بنابراین گسترش دامنه تولید به محصولات دیگر که اغلب دارای نهاده‌های مشــترک هستند، سودآوری ایجاد می‌کند. یکپارچگی عمودی و گسترش افقی، مهم‌ترین استراتژی‌های تحقق این نوع صرفه است. به‌عنوان مثال، از طریق ترکیب کسب‌وکاربیمه با فعالیت‌های نزدیک و مجــاور یا مرتبط مانند بهداشت و درمان، بانک و بخش بازنشستگی می‌توان به سودآوری رسید. همچنین تغییر عملیات بنگاه برای بهبود کارایی از جمله راهبردهای مهم رشد بهره‌وری اســت. از جمله مهم‌ترین اقدام‌ها برای بهبود کارایی عملیاتی شرکت‌های بیمه می‌توان به بیمه‌گری بهتر و بهبود عملیات صدور از طریق ساده‌سازی ساختاری و چابک‌ســازی و تلاش برای کاهش ضریب خسارت، ویژه‌سازی مشتریان، آموزش بیشتر کارکنان و توسعه منابع انســانی، توجه بــه رضایتمندی مشــتریان از طریق رسیدگی جدی و سریع به شــکایات و ارتباط سیستماتیک و باشگاهی با مشــتریان، بهینه‌سازی کارمزد و مدیریت عملکرد نمایندگی و دیجیتالی‌کردن عملیات به‌ویژه در بخش فروش و خسارت اشاره کرد. تجربیــات حاصــل در این حــوزه نشــان می‌دهد، بیمه‌گرانــی کــه عملیــات بیمه‌گــری و خدمات ســرمایه‌گذاری خود را با اســتفاده از علم یادگیری ماشــین بهبود داده‌اند با کاهش معنــادار در ضریب خســارت و افزایش معنادار در بازده ســرمایه‌گذای مواجه بوده‌اند.

گفت وگو از: مریم مهداد، بازبینی و تنظیم: وحید اقدسی

تصاویر
  • بهره‌وری در صنعت بیمه وضعیت خوبی ندارد
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: