میز خدمت

/خدمات ما/دیگر خدمات/میز خدمت

خدمات سازمان ملی بهره‌وری ایران

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
10012001100 ارائه مشاوره های تخصصی ارتقای بهره‌وری |
18052001101 ارائه خدمات آموزشی بهره‌وری (آموزش درون کشوری) |
18052001102 ارائه خدمات آموزشی سازمان بهره‌وری آسیایی APO
10012001100 ارائه آمار و اطلاعات شاخصهای بهره‌وری کشور (کلان، بخشی و استانی) |
10052003100 برگزاری همایشهای علمی-ترویجی بهره‌وری |
10052003101 چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره‌وری | |
10052003102 معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره‌وری |
10052003103 ارائه خدمات کتابخانهای در حوزه بهره‌وری |
10052003104 حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حوزه بهره‌وری -
10012004100 تدوین و ارائه برنامه جامع بهره‌وری کشور
10012004101 بررسی و تصویب برنامه های بخشی ارتقای بهره‌وری -
10012004102 بررسی و تصویب برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی -
10012006100 ارزیابی شاخصهای بهره‌وری دستگاههای اجرائی |
10012006100 رتبه بندی مشاوران بهره‌وری |
10012006101 صدور گواهی اعتبار جوایز ملی مرتبط با بهره‌وری |
002494
طراحی سایت